Holland Watertechnology

Holland Watertechnology controls Legionella in water. Holland Watertechnology is a daughter company of Holland Environment Group and develops, markets and supplies the BIFIPRO® system.

BIFIPRO® eliminates biofilm in water systems, which in turn eradicates the Legionella bacteria. BIFIPRO® uses patented technology to accurately release copper and silver ions in drinking water to kill bacteria.

The equipment was developed in our own R&D facilities and fully complies with strict Dutch Drinkingwater laws as well as European legislation. It is safe for use with drinking water and in industrial processes.

BIFIPRO® saves your organisation money, eliminates Legionella, and is good for the environment: it is a sustainable solution.

Certification

Our equipment was designed and developed in the Netherlands and adheres to strict Dutch drinkingwater laws. The equipment has been tested for effectiveness and lack of impact on humans, animals and the environment by the equivalent of the Health and Safety Executive, the College voor de Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). In addition the equipment is certified by KIWA, according to BRL-K14010-2/01, with certificate K73951/01.

Our BIFIPRO® equipment is approved for use in drinking water systems and cooling towers. Click on the certificate to download it.

Newsletter

Sign up for our free newsletter which keeps you up-to-date on Legionella regulations and developments in the field of Legionella control.

2014-03-04 08:34 by Holland Environment Group

Biociden met koper weer volledig toegestaan

Biociden die koper bevatten, zijn door een besluit van de Europese Commissie eerder deze maand weer volledig toegestaan bij het bestrijden van legionella. Hoewel de beslissing van 'non-inclusion', die begin 2012 in Europa werd afgekondigd voor ons land nooit echt relevant is geworden (het ministerie van I & M ‘repareerde’ dit besluit voor Nederland onmiddellijk), betekende het verbod op Europees niveau wel een extra uitdaging.

Read more …

2013-12-09 14:43 by Holland Environment Group

Wiebe Pool erevoorzitter stichting voor elektrochemisch wateronderzoek

Wiebe Pool is een autoriteit op het gebied van waterbehandeling. Hij is al vele jaren verbonden aan Holland water uit Driebergen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 29 november is Pool benoemd tot erevoorzitter van de naar hem vernoemde foundation. Vanaf komend jaar kunnen jonge onderzoekers aanspraak maken op een onderzoeksplek bij Holland Water en daar onder deskundig toezicht van Pool research verrichten.

Read more …

2013-10-31 14:31 by Holland Environment Group

The endurance of Holland Water

Op 31 oktober 2013 stond bijgevoegd interview met Leo de Zeeuw in het Waterproof Magazine van Water Alliance.

Read more …

2013-10-07 10:21 by Holland Environment Group

Holland Water opnieuw in het nieuws!

De temperatuur van het warm tapwater kan omlaag bij instellingen waar volgens de wettelijke voorschriften en voorwaarden een alternatief systeem voor legionellapreventie is geïnstalleerd. Daarmee kunnen instellingen een substantiële besparing in energie en kosten realiseren.

Read more …

2013-09-30 08:59 by Holland Environment Group

"Het BeterBoek"

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het TweeSteden Ziekenhuis. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in TweeSteden Ziekenhuis gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

Read more …